ครูดีเด่นของโลก ปี 2019

•••หนุ่มเคนยาคว้า •••ครูดีเด่นโลก••• 25 มี.ค. บีบีซี และ เอพี รายงานว่า มูลนิธิวาร์คีย์ฟาวเดชั่น ในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์…

ประกาศมอบ รางวัลครูดีเด่นโลก (Global Teacher Prize) ประจำปี 2019 แก่ นายปีเตอร์ ทาบีชี ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาเครีโก มิกซ์ เดย์…

ที่หมู่บ้านชนบทในเมืองนากูรู ทางตอนกลางของ ประเทศเคนยา หนุ่มเคนยาคว้า •••ครูดีเด่นโลก••• นายทาบีชีเป็น 1 ในครูกว่า 10,000 คนจาก 179 ประเทศ…

ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง โดยมีเงินรางวัลสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 31.6 ล้านบาท…

 

หนุ่มเคนยาคว้า •••ครูดีเด่นโลก•••

เพื่อยกย่องความทุ่มเทในฐานะครู ผู้เสียสละมอบเงินเดือนของตนเองมากกว่าร้อยละ 80 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนมาตลอดหลายปี….

ทั้งเด็กที่ยากจน ไม่มีเงินซื้อหนังสือชุดนักเรียน เด็กกำพร้า และเด็กที่ สู ญ เ สี ยผู้ปกครอง…

•••นับเป็นคุณครูที่น่ายกย่องจริงๆ•••

Facebook Comments