สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ

 • สินเชื่ออิ่มใจออมสินสำหรับหาบเร่แผงลอย 2567
 • ไม่กำหนดรายได้
 • 3.99% ต่อปี
 • 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รู้จักสินเชื่ออิ่มใจ เป็นสินเชื่อออมสิน เหมาะกับใคร 2567

สินเชื่ออิ่มใจ คืออะไร หากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 แบบนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้จักสินเชื่อตามนโยบายจากรัฐบาล ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาท และสินเชื่ออิ่มใจวงเงิน 100,000 บาท จะเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ และสินเชื่อผู้ประกอบการของธนาคารออมสิน โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้มีเงื่อนไขอย่างไร และจะไปดูความแตกต่างว่าสินเชื่อไหนจะเหมาะกับผู้กู้แบบไหนที่สุด 

รู้จักกับสินเชื่ออิ่มใจ และสินเชื่อร้านอาหารอาชีพอิสระล่าสุด 2567

จุดเด่นของสินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อผู้ประกอบการล่าสุด

สินเชื่ออิ่มใจ เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธรรมดาตามห้องแถว ไปจนถึงร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ซึ่งวงเงินที่จะได้ไม่เกิน 100,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต้องบอกเลยว่าถูกกว่าสินเชื่อนาโนบางแหล่งที่ให้บริการกันอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยสินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ระยะเวลานานถึง 5 ปี 

เป็นสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะช่วยให้สินเชื่อร้านอาหาร ได้ยังมีเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้ลูกจ้างยังได้มีงานทำ เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเจ้าของกิจการ ที่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนการค้า  แต่สามารถจะใช้รูปถ่ายในการยืนยันการสมัครได้ และเป็นการสมัครผ่านแอพ MyMo ได้ด้วย

สินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อผู้ประกอบการแตกต่างจากสินเชื่อสู้ภัยโควิด19อย่างไร

สินเชื่อสู้ภัยโควิด19 จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งแตกต่างจากสินเชื่ออิ่มใจ อย่างชัดเจน อีกทั้งเพราะเป็นสินเชื่อเพื่ออาชีพอิสระที่พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย สามารถจะลงทะเบียนสมัครผ่านแอพ MyMo ได้ง่าย ๆ ทั้งการยื่นเอกสารการสมัคร รวมไปถึงการทำสัญญาก็สามารถจะจัดการได้ด้วยตัวเอง และอัตราดอกเบี้ย 0.35%ต่อเดือน กับระยะเวลาผ่อนชำระไดนานถึง 3 ปี 

จะเลือกสมัครสินเชื่ออิ่มใจ หรือสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ดี 2567

หากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าที่มีลูกจ้างที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วกับการต้องการเงินทุนสามารถจะลงทะเบียนออนไลน์สมัครสินเชื่ออิ่มใจ เพื่อที่จะได้มีทุนหมุนเวียน แต่หากเป็บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพอิสระ เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ซึ่งไม่มีลูกจ้างและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19 ก็สามารถจะสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการจองสิทธิ์ก่อนลำดับแรกและจากนั้นจึงทำการสมัครผ่านแอพ MyMo ได้เช่นกัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด19 กับโครงการจากรัฐบาลเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย หรือจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 หรือสินเชื่ออิ่มใจ ที่จะให้วงเงินเพื่อการใช้หมุนเวียนในกิจการ และโดยส่วนมากก็จะเป็นสินเชื่อจากธนาคารอออมสินที่จะเป็นไปตามโครงการ และมีความคล้ายคลึงกับสินเชื่อนาโน แต่มีความยืดหยุ่นได้มากกว่า ดอกเบี้ยต่ำกว่า ระยะเวลาการผ่อนชำระนานกว่า ดังนั้นคิดว่าจะเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับผู้กู้ และเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้มากที่สุด

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอพห้าให้มันนี่

 • 8,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 33% ต่อปี
 • 20-60 ปี

สินเชื่อชอบใจ

 • 10,000 บาทขึ้นไป
 • เริ่มต้น 10-25% ต่อปี
 • 20-65 ปี

สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000

 • ไม่กำหนดรายได้
 • เริ่มต้น 15-24% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ