ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

 • ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายที่ไม่มีทะเบียนการค้า
 • 30,000 บาทขึ้นไป
 • 15% ต่อปี
 • 20-65 ปี

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายกับข้อดีของสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้า 2566

ธนาคารไทยเครดิต pantip 2566หรือธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย ที่อยู่เคียงข้างกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ มายาวนานและยังให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งมีเงื่อนไขในการสมัครที่ถือว่าเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพ หรือเรียกว่าเป็นสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้าก็สามารถจะสมัครได้ โดยยังมีอีกหลาย ๆ สถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ โดยจะมีเงื่อนไขการสมัครแตกต่างจากสินเชื่อ SME ของธนาคารเอกชนทั่วไป

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย กับสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้า 2566

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย กับไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

จะเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย เป็นสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้าแต่จะต้องเปิดกิจการมานานกว่า 1 ปี และต้องเป็นกิจการที่จะต้องอยู่ในรัศมีธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย 15 กิโลเมตร ซึ่งสามารถจะทำการตรวจสอบได้ง่าย โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและได้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 200,000 บาท สมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย กับสินเชื่อนาโนฟินนิกซ์

จะเป็นสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้า จากแอพฟินนิกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีลักษณะการสมัครสินเชื่อคล้ายคลึงกับธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย เพียงแต่จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กับอัตราดอกเบี้ยเดือนละ 2.75% โดยระยะเวลาการผ่อนชำระอยู่ที่ไม่เกิน 12 เดือน เป็นการสมัครผ่านแอพที่น่าจะมีความสะดวกมากกว่า และการอนุมัติได้เร็วกว่า โดยผู้สมัครจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปและต้องเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับการสมัครก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อดีของสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้า ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย และของธนาคารอื่น ๆ

จะเป็นธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย หรือจะเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของในแต่ละสถาบันการเงิน แบบไม่มีทะเบียนการค้าแต่ก็สามารถจะสมัครได้ จะเป็นข้อดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย หรือตามตลาดที่จะอาจจะมีทุนน้อย และยังไม่ได้มีการจดทะเบียน แต่ให้สามารถจะใช้รูปถ่ายร้านค้าขณะเปิดทำการเพื่อใช้ในการตรวจสอบเพื่อขอสินเชื่อได้ ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยปัจจุบันนี้นอกจากธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantip ก็ยังมีสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัดจากสถาบันการเงินอื่น ๆ อีกมากมายที่จะมีเงื่อนไขการสมัครเหมือนกัน

ปัจจุบันมีสินเชื่อสำหรับผู้ปรกอบการรายย่อยต่าง ๆ มากมายที่จะให้บริการสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้า อย่างธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย โดยการสมัครก็จะต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไปเพื่อใช้ประกอบการสมัคร ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนการค้า และจะต้องมีหน้าร้านจริง ๆ เพื่อที่จะสามารถถ่ายรูปหน้าร้านเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อ แทนการใช้ทะเบียนการค้า

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บัตรเงินด่วน xpress cash

 • 15,000 บาทขึ้นไป
 • 15-25% ต่อปี
 • 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

PopCash

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกิน 36% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ

สินเชื่อฟื้นฟู

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 5 ปีแรกไม่เกิน 5% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ