ช่องทางพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้จนถึงระยะ 3 ปี 2024

โครงการช่วยเหลือลูกหนี้พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ระยะ 3 

จากที่มักจะได้ยินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารต่าง ๆ ซึ่งก็คงจะมองข้ามธนาคารเกียรตินาคินไม่ได้เลยเพราะปัจจุบันจากการเปิดบัญชีออนไลน์ที่จะได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษที่ 1.50% แล้วก็ยังจะมีการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 สำหรับลูกหนี้ธนาคาร ซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรบ้าง จะพาไปหาคำตอบกันเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับลูกค้าของธนาคารได้อีกด้วย

แนะนำมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 

มาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 เหมาะกับใคร

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ลูกหนี้หลาย ๆ คนไม่เพียงลูกหนี้ของธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้น ที่ได้รับผลกระทบส่งผลให้มีรายได้ลดลง ซึ่งแน่นอนลูกหนี้ทุกคนจะต้องเกิดปัญหากับการจ่ายหนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นจะมีการออกมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ลูกหนี้ได้สามารถจะแบ่งเบาหนี้ออกไปได้บ้าง ซึ่งก็เป็นมาตรการที่จะเหมาะกับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกสมัคร

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 มีมาตรการสินเชื่อรายย่อย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารเกียรตินาคิน จะเป็นสินเชื่อรายย่อยที่จะแบ่งมาตรการช่วยเหลือออกเป็น 3 แบบตามความเหมาะสมโดยจะมีดังนี้

  1. สำหรับมาตรการแรกจะให้เป็นการลดค่างวด และขยายาเวลาการผ่อนชำระออกไปอีก
  2. จะเป็นมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 และยังเพิ่มเติมให้กับการลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก
  3. จะเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดนจะพิจารณาเป็นกรณีไป

โดยทั้งหมดที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 และให้มีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางธนาคารเกียรตินาคิน

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 กับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อให้มีสภาพคล่องมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในมาตรการช่วยเหลือนี้ก็จะให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เพื่อให้เหมาะสมที่สุดโดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีทั้งที่เป็นการออกสินเชื่อใหม่ และเป็นการแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่จะดีสำหรับผู้ออกสินเชื่อ และลูกหนี้เอง โดยจะมีดังนี้คือ

  1. มีโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการออกสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งจะมีนโยบายที่สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก
  2. ให้มีการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ซึ่งจะเป็นการเสนอให้มีการโอนทรัพย์สินเพื่อการชำระหนี้ก่อน เพื่อเป็นการป้องกันหากมีการชำระหนี้ล่าช้า จะทำให้เสียเครดิต ได้

จะเห็นว่าในแต่ละโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 จะต้องมีการติดต่อเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุด ระยะ 3 โดยสามารถจะติดต่อได้ภายในเวลา 07.00-20.00น. ได้ โดยจะติดต่อได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือจะติดต่อได้ที่เบอร์ 02 165 5555 ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ในการจ่ายให้น้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นการขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินได้อีกด้วย