วิธีลงทะเบียนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 (ใหม่)

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ กับระบบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แบบใหม่ 2567

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2567 pantip ล่าสุดกับคำกล่าวที่ว่า มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน  กับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่จัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี เพื่อกลุ่มผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต เช่น บริการไกล่เกลี่ยหลังทําบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่ไม่มีหลักประกัน ได้สามารถจะลงทะเบียนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ เพื่อหาคนกลางในการช่วยเหลือเรื่องการลดภาระหนี้

จุดเด่นต่าง ๆ ของมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2567

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ให้มีการปรับโครงสร้างหนี้แทนการฟ้องร้อง

จะเป็นการช่วยยกระดับจากลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณการฟ้องร้องและนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยการมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยและนำเสนอรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ลูกหนี้รับได้ด้วยวิธีลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับลูกหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต รวมทั้งจะได้ไม่มีต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย โดยความแตกต่างจากระบบเดิมก็คือจะไม่สามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ ซึ่งมีผลทำให้มีคดีการฟ้องร้องยึดทรัพย์ต่าง ๆ มากมาย

จุดที่มีความน่าสนใจของมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2567 ล่าสุด

จากการลงทะเบียนไกล่เกลี่ยออนไลน์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการในเรื่องการชำระหนี้ ได้อย่างครอบคลุมลูกหนี้ทุกสถานะ โดยจะแบ่งออกได้ 3 สถานะดังนี้

  1. ลูกหนี้ที่มีการค้างชำระแล้วและไม่เกิน 3 เดือน
  2. สำหรับหนี้เสียที่กำลังฟ้องร้อง หรือก่อนฟ้องก็สามารถจะลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้
  3. หนี้เสียที่มีคำพิพากษา

โดยมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เป็นการลดอัตราดอกเบี้ย และให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนสำหรับบัตรเครดิตจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็น 12% ซึ่งหากให้ทำการผ่อนเป็นรายเดือนซึ่งจะสามารถจ่ายเงินต้นได้มากกว่าการจ่ายคืนขั้นต่ำและสินเชื่อไม่มีหลักประกันจะลดดอกเบี้ยลงเป็น 22% ต่อปี

ประโยชน์ของมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สำหรับลูกหนี้

จากระบบใหม่จากมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ จะเป็นการช่วยไกล่เกลี่ยหนี้สำหรับทุกสถานะจะช่วยให้ลูกหนี้ลดหรือคลายความเครียดได้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากมีการฟ้องร้อง อีกทั้งสำหรับลูกหนี้ทุกคนที่ลงทะเบียนและทำการตรวจสอบสถานะไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว จะได้มีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายจำเป็นได้อีกในแต่ละเดือน ซึ่งเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็ฯระดยชน์มาก ๆ สำหรับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

จากมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์เงินด่วนโอนเข้าบัญชีล่าสุด ที่ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมบังคับคดี จะให้มีวิธีลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์เพื่อเป็นการสมัครแบบออนไลน์ รวมทั้งการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยหากลูกหนี้ที่ต้องการสมัครแต่ไม่สามารถจะสมัครออนไลน์ได้ก็สามารถจะติดต่อได้ที่เบอร์โทร 1213