เป็นบุญตายิ่งนัก! ภาพสมุดบัญชีเงินฝากของ “ในหลวง ร.๙”

  • Komsan
  • September 13, 2018
  • Comments Off on เป็นบุญตายิ่งนัก! ภาพสมุดบัญชีเงินฝากของ “ในหลวง ร.๙”

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ สารวัตรเถื่อน ได้มีการโพสต์เรื่องแก่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า

แก่นปรัชญาพอเพียงของพ่อ

“แค่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ปฎิบัติต้องมีความเพียร ความอดทน การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า”  ทฤษฎีสั้นๆเข้าใจง่าย”

เป็นบุญตาที่ได้เห็นสมุดบัญชีของพ่อ

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

โดยทั้งนี้ทางเพจ ก็ยังโพสต์ภาพบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้อีกด้วย

บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นบุญตายิ่งนัก

ในหลวง รัชกาลที่ ๙

 

Facebook Comments