แอพเช็คประกันสังคมทำอะไรได้บ้าง พร้อมวิธีเช็คเงินประกันสังคมออนไลน์ปีนี้

แอพเช็คประกันสังคม(sso connect mobile)เช็คเงินประกันสังคมและเช็คสิทธิ์ต่าง ๆ 2567

แอพเช็คประกันสังคม หรือ sso connect mobile ที่สามารถจะดาวน์โหลดแอพได้ทั้ง Google Play และ App Store ซึ่งจะเป็นบริการทางด้สนประกันสังคม ที่นอกเหนือจากการติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรหรือสายด่วน 1506 สำหรับผู้ประกันตนที่อาจจะยังใช้แอปพลิเคชันไม่เป็น โดยสำหรับแอพนี้มีความสำคัญอย่างไร และจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ซึ่งยิ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ sso เช็คสิทธิ์

แอพเช็คประกันสังคม sso connect mobile ใช้ทำอะไรได้บ้าง 2567

แอพเช็คประกันสังคมใช้เช็คประกันสังคมออนไลน์

จากปกติที่จะต้องใช้สายด่วน 1506 ซึ่งหากมีสายเข้าเยอะ ๆ ก็อาจจะติดต่อได้ยาก ซึ่งเมื่อมีแอพเช็คประกันสังคม ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้น สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนเท่านั้น ที่จะสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2567ได้ประจำปี หรือใช้เช็คเงินประกันสังคม ที่ส่งสมทบไปในแต่ละเดือน รวมถึงมีการเบิกใช้สิทธิ์อะไรไปแล้วบ้าง

ข้อดีของการมีแอพเช็คประกันสังคม

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมาก ๆ ซึ่งจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการของรัฐบาลที่จะให้กลุ่มผู้ประกันตน รวมทั้งให้ที่มีอาชีพอิสระหรือกลุ่มที่มีบัตรคนจนให้เข้าสมัครประกันสังคม ม.40 โดยจะสามารถใช้แอพเช็คประกันสังคม ในการเช็คเงินประกันสังคมได้ ทั้งเงินสมทบชราภาพ รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานทันตกรรม และยังสามารถจะติดตามข่าวสารต่าง ๆ สำหรับกลุ่มผู้ประกันได้ ซึ่งในกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 จำเป็นจะต้องมีติดตัวไว้เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน

แอพเช็คประกันสังคม กรณีที่เข้าใช้งานแอพไม่ได้

มักจะมีหลาย ๆ ครั้งที่อาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอพเช็คประกันสังคม เนื่องจากมีการเข้าใช้งานอย่างหนาแน่น โดยในช่วงที่มีโครงการเงินช่วยเหลือ หรือเงินชดเชยรายได้ต่าง ๆ จากสำนักงานประกันสังคม ก็อาจจะเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ ซึ่งหากยังไม่สามารถจะเข้าได้ หรือเว็บไซต์ล่ม ก็อาจจะเว้นระยะการใช้งาน ให้พ้นจากช่วงเวลาที่มีผู้ประกันตนเข้าใช้งานช่วงเวลานั้นไปก่อน 

สรุปว่าสำนักงานประกันสังคม ในปัจจุบันเริ่มมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ หรือจากประกันสังในแต่ละจังหวัด รวมไปถึงแอพเช็คประกันสังคม ที่จะเป็นการแจ้งรายการเงินสมทบตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นผู้ประกัน จนมาถึงปัจจุบัน และหากขาดส่งก็สามารถจะเช็คข้อมูลได้ ซึ่งกรณีที่กลุ่ม ม.33 ถูกเลิกจ้างหรือลาออกมา และยังไม่มีงานทำ 

จะต้องลงทะเบียนประกันสังคมเปลี่ยนเป็น ม.39 เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะได้อย่างต่อเนื่อง และหากขาดส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือนหรือจะเช็คประกันสังคมว่าขาดยัง หากขาดแล้วจะไม่สามารถสมัคร ม.39 ใหม่ นอกจากจะต้องกลับไปทำงานเพื่อให้ได้ ม.33 ก่อน หรือหากต้องการเป็นผู้ประกันตนก็สามารถจะสมัคร ม.40 ได้เลย