สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระเมตตา เเก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำเเหง เสด็จลงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นกรณีพิเศษ

  • Komsan
  • March 21, 2019
  • Comments Off on สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระเมตตา เเก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำเเหง เสด็จลงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นกรณีพิเศษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เเก่ 2 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยได้เสด็จลงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นกรณีพิเศษ อย่างไม่ถือพระองค์ เป็นภาพที่ประทับใจ สร้างความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง

โดยทางเพจ PR Ramkhamhaeng University ได้เผยเรื่องราวไว้ว่า…

พระเมตตาเปี่ยมล้น สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตพิการ ม.รามฯ ..นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวรามคำแหงอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้พิการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ นางสาวสิริมา จิรเจริญเวศน์ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พิการทางการเคลื่อนไหว (ใส่ขาเทียมข้างขวา) และนางสาวสุธาสินี ชื่นยะปลอก บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พิการทางการเคลื่อนไหว (เกร็ง,พูดไม่ชัด) ฯลฯ เป็นความปลื้มปีติและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างหาที่สุดมิได้

Facebook Comments