วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต พร้อมแนะนำเพดานวงเงินสูงสุด (อัพเดทล่าสุด)

วิธีการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมีกี่แบบเหมาะกับใครและมีข้อดีอย่างไร 2564

สำหรับคนที่มีบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตของสถาบันการเงินใด ๆ ก็ตามการกับการใช้งานผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็มักจะมีคำถามกับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเพิ่ม ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายและมีการผ่อนชำระตรงเวลา หรือไม่เคยมียอดค้างชำระเลย โดยในที่นี้ก็จะไปหาคำตอบกันว่าการขอวงเงินบัตรเครดิตมีกี่แบบ 

วิธีการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมีกี่แบบ 2564

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกับการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว มักจะเป็นการเพิ่มวงเงินให้เป็นครั้งคราวเท่านั้น ซึ่งจะให้เฉพาะครั้งที่มีความจำเป็นจริง ๆ หรือต้องการเงินแบบปัจจุบันทันด่วน หรือฉุกเฉินจริง ๆ ซึ่งการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต จะต้องถือบัตรเครดิตมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป หรือบางแห่งก็จะต้องถือมาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการติดต่อขอวงเงินสามารถจะทำได้ทุกช่องทางการติดต่อกับเจ้าของผู้ออกบัตรเครดิตนั้น ๆ 

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต กับการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร มักจะเหมาะกับเจ้าของบัตรที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่น่าจะได้รับการตอบรับปรับวงเงินเพิ่มขึ้นให้ได้ หากที่ผ่านมามีการใช้งาน และจ่ายคืนอย่างตรงเวลาสม่ำเสมอ และในบางรายที่เป็นลูกค้าที่ดี ก็อาจจะไม่ต้องทำการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต แต่จะได้รับเชิญให้มีการเพิ่มวงเงินให้อัตโนมัติ ซึ่งก็อาจจะให้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ เป็นต้น

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เหมาะกับใคร

จริง ๆ แล้วสำหรับคนที่มีบัตรเครดิต เมื่อมีการใช้งานไปสักระยะ แน่นอนก็จะต้องมีความต้องการสำหรับการใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น หรือเมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็จะเริ่มมีความคิดกับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ซึ่งก็จะต้องมีกำลังจ่ายคืนเพิ่มมากขึ้น สำหรับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตจากความต้องการเองนั้น ก็จะมีการพิจารณาไม่ต่างจากการสมัครบัตรเครดิตใหม่ เพราะหากเคยค้างชำระคืน หรือชำระล่าช้าก็มีผลต่อการได้รับอนุมัติด้วยเช่นกัน

สำหรับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต วิธีต่าง ๆ นั้นหากเป็นการถูกรับเชิญให้ได้รับการเพิ่มวงเงินก็ถือว่าเจ้าของบัตรเครดิตมีการใช้งานบัตรอย่างมีวินัย ในส่วนของการขอวงเงินบัตรเครดิตเพิ่มโดยที่อาจจะไม่ได้มีฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตโดยไม่ได้มีเป้าหมาย หรือไม่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเป็นเพียงวงเงินชั่วคราวก็มีโอกาสที่ยังไม่สามารถจะปรับเพิ่มให้ได้ ดังนั้นนอกจากจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วยังต้องปรับวินัยในการใช้บัตรเครดิตอีกด้วย