ปลูกเเล้วรวย มะนาว 200 ต้น สร้างรายได้กว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน

  • Admin Saxman
  • March 22, 2019
  • Comments Off on ปลูกเเล้วรวย มะนาว 200 ต้น สร้างรายได้กว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน

นายทวีศิลป์ ภูมิโคกรักษ์ อายุ 37 ปี และ นางสาวธิดารัตน์ ปอสูงเนิน อายุ 32 ปี คู่สามีภรรยาเกษตรกรปัจจุบันมีบุตรด้วยกัน 1 คน อายุวัย 9 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 55/2 ม.8 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้เปิดเผยให้ทราบว่า ตนและครอบครัวก่อนหน้านี้เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา ได้ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด

รวมถึงทำนาข้าว จำนวนกว่า 50 ไร่ ที่พ่อแม่นั้นมอบที่ดินให้มาเพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัว เพราะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษทำมาหากินสืบกันมาแต่เดิม

ตั้งแต่นั้นมาก็ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรื่อยมาผลปรากฏว่า ต้องใช้เงินในการลงทุนที่สูง ทั้งค่าแรงงาน เสี่ยงลุ้นรอฟ้าฝน ทำให้ได้ผลผลิตได้ไม่ดีนัก บางช่วงราคากลางผลผลิตทางการเกษตรก็ตกต่ำ จนเกิดการขาดทุนมาตลอด หนี้สินก็พอกพูนมากยิ่งขึ้น

นายทวีศิลป์และนางสาวธิดารัตน์ได้เผยต่ออีกว่า ตนลองหาความเรียนรู้เพื่อจะมาพัฒนาการเกษตรของตนในรูปแบบใหม่ต่างๆ

โดยจะยึดหลักทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง จนตนเองมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนวิถีพืชไร่เกษตรทั่วไปจากเดิมหันมาปลูกมะนาวขาย และได้คำแนะนำจากครูที่ประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวทางเฟซบุ๊กคอยให้คำแนะนำตลอด

จึงตัดสินใจปรับปรุงพื้นที่ในไร่ของตน จำนวนเกือบ 2 ไร่ โดยลงทุนขุดสระน้ำกว้างประมาณครึ่งงานไว้ 1 บ่อ พื้นที่อีก 1 ไร่ ลงทุนซื้อกิ่งตอนมะนาวแป้นพิจิตรจำนวน 200 กิ่ง มาผสมดินและปุ๋ยลงปลูกในกระถางยางรถยนต์

ซึ่งต้นทุนการปลูกมะนาวประมาณต้นละ 500 บาท ยังไม่รวมการสร้างระบบน้ำรด ต่อมาในช่วง 10 เดือนแรกก็หมั่นคอยดูแลฉีดยาฆ่าแมลงบ้าง หลังจาก 10 เดือนการเจริญเติบโตของมะนาวจากกิ่งตอนดังกล่าว ก็สามารถพร้อมสำหรับการตอนกิ่งเพื่อขยายพันธ์ โดยมะนาว 1 ต้น นั้นสามารถตอนกิ่งได้ 2 ครั้งต่อเดือน จะได้กิ่งตอนประมาณ 5-8 กิ่งต่อมะนาว 1 ต้น

ซึ่งมะนาวนี้ก็จะมีระยะเวลาของผลผลิตระยะเวลา 5 ปี ขณะนี้มีลูกค้าสนใจหันมาสนใจในเกษตรกรรมแบบพอเพียงมากยิ่งขึ้น ทำให้มียอดการสั่งซื้อกิ่งตอนมะนาวของตนมาตลอดทุกเดือน เดือนละประมาณ 500 กิ่ง ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ในราคากิ่งละ 40 บาท

จนปัจจุบันนี้การขายกิ่งตอนมะนาวสามารถสร้างรายได้หลักในการเลี้ยงชีพตนและครอบครัว รวมถึงมีเงินได้ผ่อนชำระหนี้สินจากการทำไร่ขาดทุนที่ผ่านมาอีกด้วย ส่วนกิ่งตอนที่เหลือจากจำหน่ายก็จะนำไปขยายพันธ์ในไร่สวนของตนเพิ่ม เพื่อจะรอให้มะนาวออกผลเพื่อส่งขายตามตลาดเพิ่มอีก

โดยนายทวีศิลป์ทิ้งท้ายด้วยว่าครั้งแรกอาจมีการลงทุนขุดบ่อน้ำและการก่อสร้างระบบฉีดน้ำ ในราคาค่อนข้างสูง แต่ก็คิดว่าคุ้มค่า ตลอดระยะการดูแลมะนาวนั้นก็ใช้เวลาไม่มากวันหนึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. ไม่มีค่าใช้จ่ายจ้างแรงงาน โดยตนและภรรยา 2 คน ช่วยกันทำงานในสวนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่นี้ก็เพียงพอ

นอกจากนี้ตนยังปลูกต้นชะอมไว้จำนวน 1,300 ต้น เพิ่มโดยใช้พื้นที่เพียงจำนวนขนาด 1 งาน ใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 4 เดือน ตนก็สามารถเก็บยอดส่งขายตลาดได้ในราคา 40 ต่อกิโลกรัม และถ้าตอจำหน่ายกิ่งชะอมตอนขาย ก็จะได้ราคากิ่งละประมาณ 8 บาท ก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

Facebook Comments