โครงการแจกเงินเยียวยา พร้อมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลในปีนี้

แจกเงินเยียวยากับโครงการแจกเงินของรัฐบาล มีอะไรบ้าง 2566

โครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุดปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉาะกลุ่มผู้ประกันตน ทั้ง ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยจะเป็นการแจกเงินเยียวยาซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด และที่สำคัญก็คือจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ได้รับการประกาศจากรัฐบาล โดยจะเป็นมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่จะต้องมีการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2566

โครงการแจกเงินของรัฐบาลกับการแจกเงินเยียวยามีอะไรบ้าง 2566

แจกเงินเยียวยาล่าสุด กับเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน ม.33

จะเป็นโครงการรัฐบาลแจกเงินสำหรับ กลุ่ม ม.33 ที่จะต้องอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ที่มีประกาศล่าสุดโดยจะให้เป็นการแจกเงินเยียวยาผ่านกระเป๋าตังกรุงไทยจำนวน 2,500 บาท ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มจากผู้ประกอบการที่มีการลงทะเบียนไว้กับประกันสังคม และจะต้องทำการผูกบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และนอกจากนี้ยังจะเป็นเงินชดเชยรายได้จากประกันสังคมให้อีก รายละไม่เกิน 50%ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาทซึ่งจะไม่ได้ทุกคน จะได้เฉพาะกลุ่มที่บริษัทหรือกิจการต้องได้รับผลกระทบจากโควิด19 จนถึงต้องปิดกิจการ

แจกเงินเยียวยา กับกลุ่มประกันสังคม ม.39 ม.40 

สำหรับกลุ่มนี้จะได้รับการแจกเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทต่อราย ซึ่งก็จะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่สีแดงเช่นกัน โดยในสำหรับ 13 จังหวัดแรกที่มีการประกาศมาแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นจำนวน 2 เดือนด้วยกัน ในส่วนจังหวัดอื่นที่มีการประกาศรอบหลังจะได้เงินเยียวยา 1 เดือน และที่มีคำถามต่าง ๆ มากมายก็เห็นจะเป็นกลุ่ม ม.40 ที่หากต้องการจะรับมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่ม ม.40 และจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไปแล้วงวดแรก และจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่สีแดง โดยจะใช้เงื่อนไขเดียวกับ ม.39 

แจกเงินเยียวยา กับกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 2566

สำหรับกลุ่มนี้จะได้รับการแจกเงินเยียวยา เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อเด็กนักเรียน หรือนักศึกษา 1 คน โดยจะให้มีการจ่ายผ่านสถานศึกษา ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีการส่งเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง บุตร และหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินเยียวยา ในส่วนของเอกสารของเด็กเล็กบางคนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนก็สามารถจะใช้สูติบัตรแทนได้ โดยได้มีการให้เร่งการส่งเอกสารให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือภายใน 31 สิงหาคม 2566 แต่โครงการนี้จะไม่สามารถพ่วงกับบริการผ่อนสินค้าไม่มีบัตรได้

เรียกว่าโครงการที่รัฐบาลแจกเงิน ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยตรง ซึ่งเป็นโครงการแจกเงินของรัฐบาลที่จะมีขั้นตอนและการลงทะเบียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้ โดยมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาล่าสุดได้มีการให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนและมีการตรวจสอบ เพื่อจะได้เร่งการโอนเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด