สินเชื่อนาโน

สินเชื่อนาโน

 • ขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สำหรับพ่อค้า แม่ค้า แผงลอย
 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกิน 36% ต่อปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2567 เงินด่วนระยะสั้น สมัครง่ายแม้ไม่มีสลิปเงินเดือน 

สินเชื่อนาโน หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพภายใต้กำกับ ซึ่งได้รับการควบคุมดูแลจากกระทรวงการคลัง รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเงินก้อนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพ และโดยส่วนมากมักจะเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากบริษัท Non-Bank โดยจะมีลักษณะสินเชื่อที่กู้ง่ายไม่มีการเช็คเครดิตบูโร และเหมาะกับผู้กู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน แต่ก็ยังมีข้อดีหรือข้อด้อยต่าง ๆ บ้างซึ่งเราจะพาไปหาคำตอบด้วยกัน

รู้จักกับสินเชื่อนาโน เป็นบริการสินเชื่อแบบใดและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง

สินเชื่อนาโนหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2567 เหมาะกับใคร

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะเป็นสินเชื่อที่จะเหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ หรือเรียกว่าเป็นสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้นำสินเชื่อตรงนี้ไปเป็นทุนหมุนเวียนหรือเพื่อต่อยอดกิจการเพื่อให้ได้ผลกำไรเพิ่มขึ้น และยังเป็นการลดปัญหาเรื่องการกู้เงินนอกระบบและยังสามารถที่จะช่วยให้มีรายได้เพิ่ม ทำให้มีเพียงพอต่อการปลดหนี้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้

ข้อดีข้อด้อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2567

 • ข้อดี จะเป็นสินเชื่อนาโน ที่สมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน อีกทั้งเป็นสินเชื่อเพื่ออาชีพอิสระสำหรับบุคคลที่มีรายได้ไม่แน่นอน ดังนั้นไม่มีสลิปเงินเดือน ก็สมัครได้ อีกทั้งในปัจจุบันนี้นอกจากบริษัท Non-Bank แล้วก็ยังมีทั้งธนาคารเอกชนและธนาคารรัฐ ที่ให้บริการสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่จะให้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทและดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี
 • ข้อด้อย จะเป็นสินเชื่อนาโนเงินด่วนระยะสั้น โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งอาจจะมีระยะที่สั้นเกินไปและยอดผ่อนชำระอาจจะหนักเกินไป เอกสารในการสมัครจะต้องมีรูปสถานประกอบการและเจ้าของถ่ายคู่กัน ซึ่งในบางสถาบันจะมีกำหนดระยะทางว่าไม่ควรเกินรัศมีของธนาคารเท่าไหร่

สินเชื่อนาโนหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง

หากกรณีเป็นสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า จาก Non-Bank ก็จะมีเป็นบริษัท ไทยเอช แคปปิตอล, บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) หรือหากเป็นแอปพลิเคชั่นออนไลน์ สามารถจะสมัครสินเชื่อนาโนกับแอพฟินนิกซ์ หรือ LINE BK ในส่วนของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2567 จากธนาคารก็จะมีสินเชื่อนาโนกสิกร, สินเชื่อนาโนออมสิน ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบริษัทสินเชื่อทั่วไป และหากต้องการจะขอสินเชื่อสามารถจะตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครได้ง่าย

จะเห็นว่าสินเชื่อนาโน เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนการค้า หรือเป็นเพียง, สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อไปใช้หมุนเวียนในกิจการ ให้มีรายได้เพิ่ม และจะได้มีสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่าย หรือสามารถจะชำระหนี้สินต่าง ๆ ได้ดีกว่าเดิม

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อชอบใจ

 • 10,000 บาทขึ้นไป
 • เริ่มต้น 10-25% ต่อปี
 • 20-65 ปี

บัตรเงินด่วน xpress cash

 • 15,000 บาทขึ้นไป
 • 15-25% ต่อปี
 • 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

credit u

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกิน 36% ต่อปี
 • 18 ปีขึ้นไป