วงการแพทย์ฮือฮา “ม.รังสิต” ค้นพบ CBN มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

  • Admin Saxman
  • April 23, 2019
  • Comments Off on วงการแพทย์ฮือฮา “ม.รังสิต” ค้นพบ CBN มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

จากกั ญ ช า มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด – ข่าวจากมหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งว่า ช่วงเช้า วันที่ 23 เม.ย. นี้ ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีพิธีเปิด “สถาบันวิจัย กั ญ ช า เพื่อการแพทย์” และงานแถลงข่าว “ผลงานวิจัย กั ญ ช า เพื่อการแพทย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากสารสกัด กั ญ ช า ” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

จากนั้นจะเป็นการแถลงผลงานทางวิชาการหัวข้อน่าสนใจหลากหลาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

ความสำคัญของการนำ กั ญ ช า มาประโยชน์เพื่อการแพทย์ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาพรวมของการดำเนินการวิจัย กั ญ ช า เพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ครั้งแรกของการวิจัย! ม.รังสิต ค้นพบ CBN จาก กั ญ ช า มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด” โดย ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย กั ญ ช า เพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ข่าวแจ้งด้วยว่า ในการแถลงครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต จะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากสารสกัด กั ญ ช า เช่น แคนาบินอล สเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัด กั ญ ช า น้ำมัน กั ญ ช า ยา “ประสะกัญชา” และ “สุริยัน กัญชา” เป็นต้น มาจัดแสดงด้วย

Facebook Comments