4 ขั้นตอน ปลูกกัญชา ที่ใครๆก็ทำได้ ต้อนรับกัญชาเสรีในไทย

  • Admin Saxman
  • April 13, 2019
  • Comments Off on 4 ขั้นตอน ปลูกกัญชา ที่ใครๆก็ทำได้ ต้อนรับกัญชาเสรีในไทย

กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะๆ ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ ตามง่ามของกิ่งและก้าน ส่วนที่คนนำมาเสพได้แก่ส่วนของกิ่ง ก้าน ใบ และยอดช่อดอกกัญชา

โดยนำมาตากหรืออบแห้ง แล้วบดหรือหั่นให้เป็นผงหยาบๆ จากนั้นจึงนำมายัดไส้บุหรี่สูบ (แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปที่ไส้บุหรี่จะมีสีเขียว ต่างจากไส้ยาสูบที่มีสีน้ำตาล และขณะจุดสูบจะมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา บ้างก็ใช้เคี้ยวหรือผสมลงในอาหารรับประทาน

ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบ นอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้ว ยังอาจพบในรูปของ “น้ำมันกัญชา” (Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ได้จากการนำกัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลายๆ ครั้ง จึงได้เป็นนำมันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20-60% หรืออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” (Hashish) เป็นยางแห้งที่ได้จากใบ และยอดช่อดอกกัญชา

ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสด และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประมาณ 4-8% กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้นประสาท กดและหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิด

แต่สารที่สำคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร THC นี้ในเบื้องต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ผู้เสพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา

ต่อมาจะกดประสาท ทำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อน ๆ เซื่องซึม และง่วงนอน หากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆ จะหลอนประสาททำให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไม่ได้
4 ขั้นตอนปลูกกัญชาที่ใครๆก็ทำได้ ต้อนรับกัญชาเสรีในประเทศไทย
1. นำเมล็ดแช่น้ำสะอาดน้ำดืมที่เป็นขวดๆที่เราดืมกัน 24 ชั่วโมง จะดีกว่าน้ำประปา ในภาชนะที่สะอาดหรือไว้ในถุงซีบ วางเก็บไว้ในที่มืดสนิทและอุ่นๆประมาณ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไปกำลังดี

2. ประมาณ 12 ชั่วโมง เมล็ดจะมีรอยแตกและบางเมล็ดมีรากงอกออกมาเล็กน้อยไม่ต้องตกใจ

3. เมื่อได้เวลาครบ 24 ชม. ก็ให้นำกระดาษทิชชู่วางบนจานหรือภาชนะที่สะอาด พรมน้ำที่กระดาษทิชชู่ให้เปียก แบบหมาดๆๆให้ทั่ว และนำเมล็ดมาวาง แล้วนำทิชชู่มาวาง ด้านบนทับและพรมน้ำอีกครั้งให้ทั่ว นำจานอีกใบมาครอบหรือปิดฝ่าทำให้มืดและอากาศไม่เข้า และรอดูรากงอกต่อไปอีก 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดให้อากาศถ่ายเททุกๆ 8-10 ชั่วโมง

4. เมื่อรากงอกออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร นำส่วนรากปักลงดินได้ทันที โดยใช้นิ้วจิ้มลงดิน 2-4 เซนติเมตร พร้อมกลบดินเบาๆแล้วรดนํ้าให้ชุ่มทั่วไปแล้วนำไว้ใต้แสงอ่อนแดดอ่อนๆ

ปล.บางเทคนิคถูกับกระดาษทรายละเอียดก่อนแช่น้ำ บางเทคนิคบีบขบที่ปลายแหลมๆของเมล็ดพออ้าหรือแกะเปลือกเอาออกเลย เทคนิคนี้อาจทำลายใบเลี้ยงได้

Facebook Comments