“ทีแรกยายไม่รู้ว่าเป็นในหลวง” ย้อนเรื่องราวสุดประทับใจจาก คุณยายสุมน ผู้ได้ใส่บาตร “ในหลวง รัชกลาลที่ ๙”

  • Admin Saxman
  • September 17, 2018
  • Comments Off on “ทีแรกยายไม่รู้ว่าเป็นในหลวง” ย้อนเรื่องราวสุดประทับใจจาก คุณยายสุมน ผู้ได้ใส่บาตร “ในหลวง รัชกลาลที่ ๙”

เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมณนามว่า “ภูมิพโลภิกขุ” และเสด็จฯ ไปประทับจำพรรษา ณ ตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศ ในระหว่างทรงผนวช มีประชาชนธรรมดาสามัญไม่กี่รายที่มีโอกาสใส่บาตรพระองค์

เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมิได้มีการกำหนดล่วงหน้า คุณยายสุมน ภมรสูตร หญิงผู้ปรากฏในภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ( ยืนหันด้านข้าง ) เล่าเหตุการณ์วันนั้นในนิตยสาร “สารคดี” ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่า…

ภาพนี้ถ่ายที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ วันนั้นคุณยายสุมนและเพื่อนบ้าน คุณย่าทองคำ ซึ่งขณะนั้นมีอายุ ๘๕ ปี ( คุณย่าทองคำ คือคนที่กำลังใส่บาตรในหลวง ) ออกมารอใส่บาตรที่ริมถนนหน้าบ้านดังที่เคยทำเป็นกิจวัตรทักวัน

คุณยายสุมนเล่าว่า… “ช่วงนั้นยายตักบาตรทุกวันกับคุณย่าข้างบ้าน ที่วันนั้นแต่งตัวสวยกว่าปกติ เพราะจะไปงานกฐินที่ต่างจังหวัด ไม่รู้เลยว่าในหลวงจะเสด็จฯ มา

เมื่อก่อนแถวนี้ ( ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ) รถราไม่ขวักไขว่เหมือนปัจจุบัน คนก็มีน้อย ตอนที่ในหลวงเสด็จฯ มา เขาไม่ได้ห้ามรถ ไม่มีขบวน ไม่มีรถนำ มีรถมาแค่สองคัน อีกคันเป็นช่างกล้อง

ทรงมารถเก๋งดำ เสด็จฯ ผ่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อจะไปรับบาตรจากสมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่วังสระปทุม ทีนี้พอทอดพระเนตรเห็นคนแก่ ก็ทรงให้จอดรถลงรับบาตร…

ทีแรกยายไม่รู้ว่าเป็นในหลวง แต่แปลกใจว่าทำไมพระรูปนี้ลงมาจอดรถ ตอนนั้นทรงสวมแว่นดำ พระบาทเปล่า มีพระพี่เลี้ยงลงมาด้วย ยายก็ .เอ๊ะ ! เดี๋ยวๆ ! มีคนข้างหลังบอกว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” โอ้โห ! ยายงี้ ขนลุก ปลื้มปิติ วันนั้นยายตื่นเต้นทั้งวัน”

ช่วงเวลากว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา คุณยายสุมนผ่านการย้ายบ้านมาหลายครั้ง ปัจจุบันคุณยายมีลูก ๓ คน สามีเสียชีวิตแล้ว ลูกสาว ๒ คนแต่งงานมีครอบครัว ทุกวันนี้คุณยายอาศัยอยู่กับลูกชายที่บ้านในจังหวัดนนทบุรี แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ก็คือความจงรักภักดีที่คุณยายสุมน ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

“ไปดูในห้องยายสิ บนหิ้งพระมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช ด้านหลังก็เป็นรูปนี้ ยายไหว้ทุกวัน เพราะรักในหลวง…

จะไปหาพระเจ้าแผ่นดินที่ไหนเหมือนอย่างในหลวง ร.๙ ไม่มีอีกแล้ว พระองค์ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม มีศีลธรรมความดี ทรงเสียสละทุกอย่าง ทรงทำทุกอย่างเพื่อพวกเราคนไทย มีที่ไหนบ้างที่พระองค์ไม่ได้เสด็จไป (ปฏิบัติพระราชภารกิจ)

ยายภูมิใจและดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่มีที่ไหนดีเท่ากับประเทศไทยแล้วพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้ไม่มีที่ไหนในโลก

เมื่อเล่าจบ คุณยายสุมนยกมือพนมท่วมหัว น้ำตาคลอด้วยความปลาบปลื้มปิติสุข

ที่มาจาก : หนังสือ ๑๐๐ เรื่องในหลวง , นิตยสาร “สารคดี” ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ , บทความคำพูดคุณยายสุมน จาก บันทึกไว้ในใจราษฎร์ เรื่องโดยคุณจักรพันธุ์ ภาพโดยคุณกังวาฬ บุญกิจ สุทธิญาณานนท์

เรียบเรียงโดย : อุทัย เลิกสันเทียะ

Facebook Comments