ในหลวง ร.9 จะไม่เสด็จต่างประเทศ ก็เพื่อประชาชน

  • Admin Saxman
  • March 25, 2019
  • Comments Off on ในหลวง ร.9 จะไม่เสด็จต่างประเทศ ก็เพื่อประชาชน

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เคยเล่าว่า มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระประชวรหนัก น่าจะเป็นปี พ.ศ. 2525 ในขณะนั้น คณะแพทย์ลงความเห็นว่า ต้องเสด็จพระราชดำเนินรักษาพระอาการที่ต่างประเทศ แต่พระองค์ทรงปฎิเสธ และไม่มีใครรู้ว่า ทำไมพระองค์ไม่เสด็จต่างประเทศ
“พระองค์มีพระราชดำริว่า ถ้าทำอะไรไม่ได้ พระองค์ก็จะรักษาพระองค์เอง”

ตอนนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตรัสว่า ช่วงที่หมอไม่รู้จะรักษายังไงเกี่ยวกับพระราชหฤทัย ช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยใช้วิธีเปิดเทปเทศน์กรรมฐานเมื่อพระองค์บรรทมฟัง พอฟังไปสักพัก พระอาการก็ดีขึ้นซึ่งหมอก็งง
และมีอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคลตรัสกับอาตมาว่า อยากให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสังเวชนียสถาน เพราะพระองค์เป็นพุทธมามกะ และไม่เคยเสด็จไปที่นั่นเลย กราบทูลหลายครั้ง

ซึ่งตอนนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสว่า ความจริงแล้วอยากเสด็จสังเวชนียสถานมาก แต่ว่าติดสัญญาณใจ ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า
“ตราบใดที่คนไทยทุกคนยังไม่มีความสุข พระองค์จะไม่เสด็จต่างประเทศ”
ตอนนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล ตรัสกับอาตมาว่า ท่านก็อึ้งกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในคราวนั้น และได้ทูลถามพระองค์ว่า
“แล้วพระองค์ทรงเอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่า คนไทยไม่มีความสุข เพราะประเทศไทยก็เจริญขนาดนี้แล้ว”
พระองค์ตรัสว่า
“ไม่รู้เหมือนกัน แต่ในพระราชหฤทัยรู้สึกว่า คนไทยยังไม่มีความสุข”
พระองค์จึงทรงงานหนักเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น มีความสุขขึ้น แม้จะทรงต้องตรากตรำพระวรกายมากเท่าใดก็ตาม

ถือว่าเป็นบุญวาสนาของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ จะมีกษัตริย์ไหนที่จะเหมือนกษัตริย์ไทย ที่ทรงเห็นประชาชนของพระองค์มาเป็นอันดับแรกเสมอ ถึงไม่แปลกใจเลยที่พระองค์จะทรงอยู่ในใจราษฎรไทยทุกคนตลอดไป

Facebook Comments