ผลคะแนนเลือกตั้ง 62 ล่าสุดเพื่อไทยนำกว่าครึ่งล้านแล้ว

  • Komsan
  • March 24, 2019
  • Comments Off on ผลคะแนนเลือกตั้ง 62 ล่าสุดเพื่อไทยนำกว่าครึ่งล้านแล้ว

จากผลการเลือกตั้ง2562 ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดมีดังนี้..

พรรคเพื่อไทย ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 2,263,579 คะแนน

พรรคพลังประชารัฐ ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 1,949,119 คะแนน

พรรคภูมิใจไทย ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 1,010,588 คะแนน

พรรคอนาคตใหม่ ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 919,012 คะแนน

พรรคประชาธิปัตย์ ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 343,172 คะแนน

พรรคชาติไทยพัฒนา ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 98,150 คะแนน

พรรคเพื่อนไทย ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 45,417 คะแนน

พรรคชาติพัฒนา ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 43,444 คะแนน

พรรคประชาภิวัฒิน์ ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 25,419 คะแนน

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) 20,726 คะแนน

Facebook Comments