เป็นประสบการณ์จริงที่”คนสูง”จะไม่มีวันเข้าใจว่า”คนเตี้ย”นั้นลำบากแค่ไหน

  • Komsan
  • March 24, 2019
  • Comments Off on เป็นประสบการณ์จริงที่”คนสูง”จะไม่มีวันเข้าใจว่า”คนเตี้ย”นั้นลำบากแค่ไหน

มั่นใจว่าคนเตี้ยนั้นจะเข้าใจดี การที่พวกเรานั้นเกิดขึ้นมาเตี้ยนั้นแสนทุกข์ยากลำบาก เกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงของผู้ที่มีส่วนสูงแตกต่างกันไป แม้กระนั้นบางบุคคลก็สูงเกิ๊น

Facebook Comments