ไม่มี ใครที่ไหนจะ ยิ่งใหญ่ ได้จากการ เ น ร คุ ณ

  • Komsan
  • March 21, 2019
  • Comments Off on ไม่มี ใครที่ไหนจะ ยิ่งใหญ่ ได้จากการ เ น ร คุ ณ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ

อย่าหลงคารมใครง่ายไป

คนที่เข้าหาเรามีหลายแบบ

แยกให้ออกระหว่างเรื่องจริง

กับการแสดงละครให้ดูน่าสงสาร

ไม่ใช่อุตส่าห์ยื่น มือ ไปช่วย

แทนที่จะมีความดีกลับได้ “ความซวย”

แต่เชื่อเถอะ…! ถ้าไม่รู้จักบุญคุณ คน

ทำอะไรก็ไม่ เจริญ ชีวิต เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี

เหมือนจะราบรื่นแต่ก็ไปได้ไม่ไกล

ล้มลุกคลุกคลาน อยู่ที่เดิม

สุดท้ายก็ “ พัง ” ไม่เป็นท่า

ไม่ต้องทำอะไร.. ไม่ต้องทวง บุญคุณ

ดีที่สุดคือ “อย่าไปยุ่ง ” โยนออกไปให้ไกลจากชีวิต

ความกตัญญูรู้คุณ
คนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้

จำต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังทรัพย์

กำลังความคิดและอื่นๆ หากได้รับอุปการะจากผู้ใด ก็เรียกผู้นั้นว่า

“ผู้มีบุญคุณ” หรือ”ผู้มีพระคุณ”

ผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เรา ก็ไม่พึงลืมบุญคุณของผู้นั้น

ผู้ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมีแก่ตน

ย่อมเป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ สรรเสริญและไมตรี

แต่ผู้ใดไม่รู้บุญคุณของผู้อื่น บุญคุณของผู้มีอุปการะ

ผู้นั้นจะ ทำความดีไม่ขึ้นแม้จะพยายาม ขวนขวายอย่างไร

ก็มักมีอันเป็นไปต่าง ๆ เรียกว่า ทำดีไม่ขึ้น เป็นคน ไม่มีใครช่วยเหลือ อยู่ตลอดกาล

การลบหลู่ บุญคุณของผู้มีพระคุณนี้ เรียกว่า “ไม่สำนึกบุญคุณ”

การเป็นคน ไม่สำนึกบุญคุณ

จะคอยดึงให้คน ไม่สำนึกบุญคุณ ตกต่ำ

ไม่มี โอกาสจะมีความสุขได้ในชีวิต

ไม่มีข้อใดยิ่งไปกว่า การแสดงความกตัญญูรู้คุณคน

ความวุ่นวายยุ่งยาก ต่าง ๆ ที่เกิดอยู่ในขณะนี้เพราะขาด การกตัญญู

ความเป็นผู้รู้คุณคนนั้นเอง

ขาดกตัญญูแล้วอย่าหวังเลยว่าจะแก้ไขอะไร ๆ ได้

ลูกรู้คุณพ่อแม่ จึงเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ น้องรู้คุณพี่ จึงรักและนับถือเชื่อฟังพี่

“กตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทน คือ สัญญลักษณ์ของคนดีแท้”

Facebook Comments