เฮกันอีกรอบ ครม.ไฟเขียวงบกลาง3.79หมื่นล้าน ใส่ในบัตรคนจน สิทธิประโยชน์อีกเพียบ

  • Komsan
  • March 21, 2019
  • Comments Off on เฮกันอีกรอบ ครม.ไฟเขียวงบกลาง3.79หมื่นล้าน ใส่ในบัตรคนจน สิทธิประโยชน์อีกเพียบ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยเมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลางปี 61 จำนวน 37,900 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ครม.อนุมัติไปก่อนหน้านี้ ใส่เข้าไปในกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 4 มาตรการทั้งการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า และน้ำประปา ,การสนับสนุนค่าใช้จ่ายปลายปี ,การช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

สำหรับการมาตรการช่วยเหลือทั้งหมด ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว แต่การช่วยเหลือยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนก.ย.62 ดังนั้น ทางกระทรวงการคลังจึงเสนอขออนุมัติวงเงินจากก้อนเดิมที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อนำไปให้ผู้มีรายได้น้อยต่อไป พร้อมกันนี้ ยังมีการเพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเข้าไปในมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าด้วย เพราะที่ผ่านมาจะให้เฉพาะผู้ที่เสียค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น แต่กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ยังไม่ได้เข้าร่วม โดยปัจจุบันมีผู้ที่ใช้อยู่ที่ 51,800 ราย.

Facebook Comments