เปิดเรื่องจริง “สมเด็จพระเทพฯ” หลายครั้งเมื่อขบวนเสด็จอยู่ในช่วงรถติด แต่เลือกปล่อยให้รถพระที่นั่งติดอยู่ในท้องถนน

  • Komsan
  • September 13, 2018
  • Comments Off on เปิดเรื่องจริง “สมเด็จพระเทพฯ” หลายครั้งเมื่อขบวนเสด็จอยู่ในช่วงรถติด แต่เลือกปล่อยให้รถพระที่นั่งติดอยู่ในท้องถนน

หลายครั้งที่เราเห็นเหมือนรถขบวนเสด็จจะผ่านไปได้ตลอด แต่มีบ่อยครั้ง ที่ถ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทราบว่า ช่วงเวลานั้นรถติด การให้รีบระบายรถเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ก็ทรงเลือกปล่อยให้รถพระที่นั่งติดอยู่ในท้องถนน ความที่ทรงเกรงใจประชาชนอย่างที่สุด มีรับสั่งกับราชองครักษ์ว่า ไม่ต้องประสานเรื่องปิดถนน

 หรือบางทีมีรับสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางมาใช้ทางด่วน หากเจ้าหน้าที่ทางด่วนเคลียร์ไม่ทันก็ไม่เคยทรงตำหนิ รถติดก็ปล่อยให้ติด ทุกครั้งก่อนเสด็จฯ จะมีรับสั่งกับราชองครักษ์ทุกครั้งว่า ขอให้ปิดถนนในช่วงใกล้เวลาที่พระองค์ทรงเสด็จจริงๆ และเมื่อเสด็จผ่านไปแล้วให้เปิดใช้เร็วที่สุด อย่าให้กระทบกับประชาชน นี่คือสิ่งที่ทรงกำชับทุกครั้ง (ร้อยเอก ปิยภัทร ปัญจมานนท์ นายทหารยุทธการ กรมราชองครักษ์) เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์

ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญ 

 

Facebook Comments