สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู

 • โครงการสินเชื่อฟื้นฟูที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความกระทบ
 • ไม่กำหนดรายได้
 • 5 ปีแรกไม่เกิน 5% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ

โครงการสินเชื่อฟื้นฟูกับสินเชื่อฟื้นฟู ธปท ดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำ 2567

สินเชื่อฟื้นฟู คือ มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อฟื้นฟู จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ โดยจะไปดูกันว่ารายละเอียดต่าง ๆ ของสินเชื่อฟื้นฟูนี้จะเหมาะกับใคร และดีไหมเป็นไปตามโครงการหรือไม่

แนะนำรายละเอียดของสินเชื่อฟื้นฟู กับโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการสินเชื่อฟื้นฟู 2567

จะเป็นโครงการหรือสินเชื่อฟื้นฟู ธปท เพื่อจะส่งต่อให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้มีเงินทุน ในการเสริมสภาพคล่อง ทั้งในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งจะให้วงเงินสูงถึง 20 ล้านสำหรับลูกค้ารายใหม่ และลูกค้าเดิมจะได้วงเงินไม่เกิน 30%ของยอดหนี้เดิม โดยคุณสมบัติผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว และต้องไม่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้ทำธุรกิจด้านการเงิน

ข้อดีของโครงการสินเชื่อฟื้นฟู 2567

เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเยียวยาของทางภาครัฐให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งจะมีดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำไม่เกิน 5% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนชำระ 5 ปี ยังมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกในระยะเวลา 6 เดือนแรก และ 2 ปีแรก จะได้ดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษอยู่ 2 %ต่อปี โดยใน 6 เดือนไม่ต้องชำระดอกเบี้ยซึ่งรัฐบาลจะมีการชดเชยดอกเบี้ยให้

สินเชื่อฟื้นฟู 2567 มีบริการสถาบันการเงินที่ไหนบ้าง

 • สินเชื่อฟื้นฟูออมสิน โดยจะเป็นไปตามมาตรการนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะให้วงเงินสูงถึง 500,000 บาท กับระยะเวลาผ่อนชำระได้นานถึง 7 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำเพียง 3.99% ต่อปี และให้มีระยะเวลาการปลอดต้นนานถึง 2 ปี โดยคุณสมบัติผู้ประกอบการจะต้องเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
 • สินเชื่อฟื้นฟูกรุงไทย จะเป็นผู้ประกอบการตามกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะได้วงเงินสูงถึง 100 ล้านบาท และให้มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำเพียง 4% ต่อปี ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี แต่ก่อนที่จะสามารถได้รับการอนุมัติจะต้องมีการตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร
 • สินเชื่อฟื้นฟูกสิกร จะมีมาตรการเหมือนสินเชื่อฟื้นฟู ธปท โดยวงเงินที่จะได้ไม่เกิน 30% ของยอดเดิม และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบามสำหรับลูกค้าใหม่ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 7 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำ 5% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นนานถึง 2 ปีแรก และพักชำระเงินต้น 2 ปี แต่ดอกเบี้ยก็ยังเดินอยู่

สินเชื่อฟื้นฟู 2567 ถือว่าเป็นโครงการสินเชื่อฟื้นฟู สำหรับผู้ประกอบการทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว หรือด้านอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้ได้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและยังคงรูปแบบการจ้างงานเหมือนเดิม ซึ่งเป็นการเสริมสภาพคล่องในกิจการและระบบเศรษฐกิจด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

jaymart ผ่อนไม่มีบัตร 2024

 • 10,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่คิดดอกเบี้ย
 • 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

PopCash

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกิน 36% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ

แอพธนาคาร

 • 15,000 บาทขึ้นไป
 • 28% ต่อปี
 • 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป